• Boštjan

Zgodbe o Aboriginih #1

Besedo kenguru zagotovo poznaš, kajne? Zapisal jo je James Cook med svojim raziskovanjem Avstralije, ko je domačine spraševal kako se imenuje ta skakajoča žival, oni pa so mu odgovorili »ken-gu-ru«, kar pomeni »ne razumem te«.

Pa je končno tukaj – nova mini serija blogov, v kateri bomo govorili o življenju pripadnikov staroselskega ljudstva v Avstraliji, ki jih vsi bolje poznamo pod imenom Aborigini. O teh prvotnih prebivalcih Avstralije je v Evropi, še posebej v Sloveniji, le malo znanega. V večini prevladujejo miti, zaviti v tančico skrivnosti, za katere bomo v nadaljevanju ugotovili, če držijo ali ne.

Že ko sem prvič obiskal Avstralijo, se mi je zdelo vse, kar je bilo povezano z Aborigini, zelo zanimivo. Zato sem se odločil, da bo to tudi tema mojih dveh diplomskih nalog. Na koncu je diplomskim nalogam sledilo še magistrsko delo, v katerem sem se osredotočil na življenje v aboriginskih odročnih skupnosti. Svoje drugo potovanje na zahod Avstralije sem posvetil predvsem raziskovanju in pridobivanju materiala za magistrsko delo. V tem času sem prebral tudi ogromno literature na temo avstralskih staroselcev, na žalost pa nobena ni prevedena ali napisana v slovenščini. Med pisanjem o Aboriginih se bom osredotočil na mite in resnice, zgodovino ljudstva, položaj v beli družbi in njihov način življenja danes. Ker je tema meni zelo zanimiva, jo želim deliti z vami. Upam, da boste med branjem uživali, pa tudi, da vas bo znanje o staroselcih navdihnilo za potovanje v deželo »tam spodaj«.

Značilna aboriginska umetnost

OD KOD IME ABORIGINI?

V začetku lahko kakšno besedo namenimo samemu poimenovanju Aboriginov. Politično korektno imenovanje je avstralski staroselci, v angleščini Australian indigenous people. Vendar pa to imenovanje ne vzdrži iz dveh razlogov. Prvi razlog je ta, da večino pripadnikov aboriginov zase uporablja ime Aborigini, drug drugega ne gledajo kot staroselca, ampak kot pripadnika Aboriginov.

Besedna zveza Aboriginal people se uporablja tudi za ljudstva v Kanadi, Sibiriji in Afriki.

Ime Aborigini sicer izhaja iz angleške besede aboriginal, ki pomeni nekaj prvotnega, prvobitnega. Besedna zveza Aboriginal people se uporablja tudi za ljudstva v Kanadi, Sibiriji in Afriki, vendar so takšno ime prevzeli samo staroselci v Avstraliji. Tako danes v Avstraliji nimajo staroselskega radia in televizije, ampak se imenuje Aboriginal radio and TV. Tudi na vseh spletnih straneh in galerijah, ki jih upravljajo pripadniki Aboriginov, uporabljajo takšno imenovanje. Drugi razlog za neprimernost uporabe besedne zveze avstralski staroselci pa je v tem, da Aborigini nikoli v zgodovini niso bili združeni kot en samostojen narod. V 18. stoletju so bili razdeljeni na okoli 250 plemen, vsako s svojim govornim narečjem, kulturo in seveda poimenovanju.

Kako točno jih imenujemo na koncu ni najvažnejše, bolj gre za spoštovanje njihove kulture in načina življenja. V slovenščini se lahko povsem normalno uporablja beseda Aborigini, v angleškem jeziku pa besedna zveza Aboriginal people. Za slabšalne besede veljajo Aboriginies, blackfella in podobno.

Aboriginski inštrument - didgeridoo

KAKO SE JE VSE SKUPAJ PRAVZAPRAV ZAČELO?

Aborigini so eno izmed najstarejših ljudstev na svetu. Predniki so se iz Afrike odselili pred približno 70.000 leti in začeli s potovanjem preko Azije in Indonezije. Prvi ljudje so na avstralsko celino stopili okoli 50.000 let nazaj, zelo verjetno so z manjšimi čolni pripotovali iz otoka Timor. Po pregledu arheoloških, klimatoloških in genetskih raziskav je verjetno, da so se ljudje v Avstralijo naseljevali v dveh večjih valovih. Prvi val je naselil večino celine, največ na severnem in vzhodnem obalnem delu, nekaj manj pa na zahodu. Drugi val naj bi poselil več zahodnega dela celine in tudi notranjost. Razlike med njimi se kažejo predvsem v jeziku. Poznamo dve večji jezikovni skupini, kateri pa se delita na še več kot 200 podskupin.

Najbolj znani besedi, ki ju uporabljamo tudi danes in izvirata iz aboriginskih jezikov, sta bumerang in kenguru.

Kot že rečeno, je vsako pleme imelo svoje narečje, to pa predvsem zaradi redkih stikov med njimi. Zanimivo je, da Aborigini nikoli niso razvili svoje pisave, zato je danes večino jezikov že izumrlo. Najbolj znani besedi, ki ju uporabljamo tudi danes in izvirata iz aboriginskih jezikov, sta bumerang in kenguru. Besedo kenguru je zapisal James Cook med svojim raziskovanjem Avstralije, ko je domačine spraševal kako se imenuje ta skakajoča žival, oni pa so mu odgovorili »ken-gu-ru«, kar pomeni »ne razumem te«.

Jamske poslikave

ALI SO ABORIGINI HODILI V CERKEV?

Zaradi izoliranosti življenja na tej celini, so Aborigini razvili svojevrstno kulturo in način življenja, ki se spreminja glede na geografsko lego. V bolj tropskih predelih so častili različne rastline in živali, medtem ko je tistim v puščavskih predelih največ pomenil izvir vode. Družbena struktura plemen je bila urejena zelo enakopravno, največ veljave pa so imeli starejši člani. Starešine v plemenu so usmerjale vzgojo otrok in vsakdanje življenje, ostali člani pa so do njih gojili globoko spoštovanje.

Njihovo verovanje je zelo unikatno, najpomembnejši del pa je sanjski svet.

Njihovo verovanje je zelo unikatno, najpomembnejši del pa je sanjski svet, v katerem Aborigine v sanjah obiskujejo predniki, ki jim svetujejo in usmerjajo. Večino Aboriginskih zgodb in razlag naravnih dejavnikov vsebuje prednike, ki so za svoje potomce izoblikovali površje in jim pošiljali hrano ter vodo. Častili so tudi posamezne živali, ki so jim pripisovali nadnaravne sposobnosti. Nikoli pa niso poznali božanstev in verovanja v boga.

Aborigini danes

ALI ABORIGINI DANES ŠE OBSTAJAJO?

Aborigini so bili tekom kolonizacije prisiljeno pomešani med belo prebivalstvo. Danes je veliko takih, ki imajo samo enega prednika med Aborigini (npr. stari oče), zato je država zakonsko določila kako se lahko potomci opredelijo kot Aborigini. Zadostovati morajo trem pogojem: prvič, dokazati morajo, da imajo aboriginske prednike. Drugič, lokalna aboriginska skupnost jih mora prepoznati in sprejeti medse, ter tretjič, sami se morajo identificirati kot Aborigini. Takšna opredelitev je precej splošna, zato ima kar nekaj kritik.

Aborigini finančno podporo dobijo na posebni kartici, s katero lahko kupijo samo določene izdelke.

Avstralija je že od nekdaj vodila diskriminacijsko politiko do staroselskega prebivalstva, kar se vidi še danes v posebnih zakonih, ki zadevajo samo Aborigine. En izmed teh je na primer ta, da avstralska vlada nadzoruje ves denar, ki ga dobijo Aborigini kot socialno podporo. Finančno podporo dobijo na posebni kartici, s katero lahko kupijo samo določene izdelke. Pravice staroselskih narodov je obravnavala tudi Organizacija združenih narodov, ki je leta 2007 izdala posebno deklaracijo. Podpis te je Avstralija sprva zavrnila, nato pa leta 2009 le prispevala svoj podpis, ko so ugotovili, da deklaracija nima zakonskih možnosti vplivanja na državno politiko.

Aboriginska zastava

KJE LAHKO SREČAM ABORIGINE, ČE POTUJEM V AVSTRALIJO?

Če potujemo v Avstralijo lahko Aboriginsko kulturo spoznamo preko njihovih galerij in turističnih vodičev, ki nas popeljejo po stopinjah njihovih prednikov. Najbolj pristno izkušnjo lahko doživimo v nekaterih bolj odročnih krajih, kjer Aborigini nudijo nekajdnevno izkušnjo življenja prednikov. Pripravijo tradicionalno hrano, govorijo različne zgodbe in predstavijo plese. V večjih mestih svojo kulturo predstavljajo ob večjih turističnih znaminitostih, kot je opera v Sydneyu. Kljub temu pa se moramo zavedati, da je, zaradi kolonizacije Evropejcev, njihova kultura skoraj izginila, saj so bili Aborigini 200 let močno zatirani. Tradicionalno življenje, kot so ga poznali pred prihodom Evropejcev leta 1788, ne obstaja več, tudi v najbolj odročnih skupnostih so vidni vplivi modernega načina življenja. Na srečo se v zadnjih letih veliko njihovih jezikov in običajev zapisuje, kar zmanjšuje izginjanje njihove kulture.


Si želiš izvedeti še več in bolje spoznati Aboriginsko kulturo in običaje? Nastavi si opomnik za prihodnji četrtek, ko sledi nov blog mini serije o Aboriginih! :)